Om Gamlestadens Bygg

Om Gamlestadens Bygg

Långvariga byggen

Det finns många byggfirmor idag, alla med olika specialiteter och ofta med olika kvalitetsnivå. När man bestämmer dig för att genomföra ett byggprojekt hemma – kanske renovera om badrummet, eller byta ut gamla takfönster – så finns det mycket att ta ställning till. Ofta fastnar man vid materialval, design och praktiska lösningar för tiden som byggprojektet kommer att vara, men vi vill nig påstå att det som är viktigast ur ett långt perspektiv är att välja rätt byggfirma för uppdraget. Det är i hantverket och arbetet som kvaliteten är viktigast, hand i hand med materialval. Vi på Gamlestadens bygg satsar alltid på att arbeta bestående. De jobb vi antar inom bygg ska inte bara göra våra kunder nöjda vid första anblick, utan bestå i gott skick även efter fem, tio och tjugo år.

Expertis

För att åstadkomma hållbara byggen så är det viktigt att man ser till att ha både djupgående kompetens i den man gör, rätt certifieringar, och – givetvis – ha god materialkunskap. Alla dessa pusselbitar lägger vi ihop och gör aldrig avkall på något. På detta vis skapar vi byggarbeten som våra kunder blir nöjda med. Varje gång.

Fasta priser och garantier

En annan trygghet som ingår i våra uppdrag är att de priser vi ger dig är fasta. I vår offert finns allt inkluderat och du får inga obehagliga överraskningar. Vi ger dig som kund hos oss också generösa garantier för att försäkra på dig och oss själva mot missnöje. Välkommen till oss med ditt stora eller lilla bygguppdrag – vi välkomnar alla!